6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
Tradycje 6 BPD

Na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 199 z dnia 13 października 1997 roku, ówcześnie 6 BDSz przyjęła tradycje okrytych bojową sławą formacji Piechoty WP oraz elitarnych związków taktycznych polskich Wojsk Powietrznodesantowych okresu II wojny światowej i powojennego 55 - lecia: 6 Dywizji Piechoty z okresu II RP (1919 - 1939), 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej (1941 - 1947), 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty (1944 - 1957), 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno - Desantowej (1957 - 1986). Wyboru dokonano kierując się tożsamością numeru (6), wspólnotą miejsca stacjonowania (Kraków), lub identycznością rodzaju wojsk (WPD).


Dowództwo Brygady przywiązuje dużą wagę do wychowania spadochroniarzy na pełnych chwały tradycjach polskiego oręża. Szczególnie kultywowane są tradycje Wojsk Powietrznodesantowych, jako najbliższe sercom żołnierzy - spadochroniarzy w "Czerwonych Beretach". Dumę i swoisty patriotyzm ze służby pełnionej w doborowej Brygadzie, kształtuje kadra zawodowa w trakcie zajęć poświęconych dziejom polskiego spadochroniarstwa wojskowego. Dba ona również o to, aby spadochroniarskie zwyczaje i obyczaje, były obecne w codziennym życiu i w szkoleniu żołnierzy.


Dużą rolę w tym procesie odgrywa współpraca ze związkami i organizacjami kombatanckimi, które zrzeszają weteranów 6 DP, 1 SBS, 6 PDP oraz byłych żołnierzy 6 PDPD i 6PBPD. Szczególnie ożywiona współpraca łączy Brygadę ze środowiskiem byłych żołnierzy elitarnej 1 SBS (z siedzibą w Londynie), Związkiem Polskich Spadochroniarzy z siedzibą w Warszawie (zrzesza byłych żołnierzy 6 PDPD i 6 BDSz) oraz Środowiskowym Klubem Żołnierzy Frontowych 6 PDP i Kołami Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy.

 

Współpraca ta przyniosła w efekcie wiele cennych inicjatyw i dokonań, które znacząco przyczyniły się do spopularyzowania dorobku i tradycji naszych bohaterskich poprzedników. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim: nadanie Brygadzie imienia bohaterskiego Dowódcy 1 SBS, gen. bryg. Stanisława F. SOSABOWSKIEGO i wzniesienie jego Pomnika w Koszarach 10 bdsz Ziemi Krakowskiej w Rząsce (obecnie po likwidacji 10 bdsz został przeniesiony do siedziby Dowództwa Brygady), udział weteranów 1 SBS i 6 PDP w fundowaniu sztandarów nowego wzoru dla Brygady i wchodzących w jej skład batalionów, przyjęcie przez 18 Bielski bdsz imienia oficera 1 SBS, kpt. Ignacego GAZURKA, przejęcie przez 10 bdsz wyróżniającego imienia Ziemi Krakowskiej oraz wkład w wykonanie nowej ekspozycji Muzeum Spadochronowego 6 BPD. Weterani i byli żołnierze nie tylko biorą aktywny udział w popularyzowaniu tradycji i dorobku swoich związków taktycznych, ale również materialnie wspomagają przedsięwzięcia natury szkoleniowo - wychowawczej, realizowane przez Dowództwo Brygady. Ze spadochroniarskich tradycji wywodzi się także Święto Brygady, obchodzone corocznie w dniu 23 września, na pamiątkę sformowania 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej (23.09.1941r.).

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych