6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
Historia 1 SBS

Pierwsza w dziejach polskiego oręża wielka jednostka Wojsk Powietrzno- Desantowych powstała w okresie II wojny światowej w Szkocji (23 września 1941r.). Sformowano ją na osobisty rozkaz naczelnego Wodza PSZ na Zachodzie, gen. broni Władysława SIKORSKIEGO, na bazie 4 Kadrowej Brygady Strzelców, której twórcą i dowódcą był ówczesny płk dypl. Stanisław F. SOSABOWSKI. Jego zdolnościom organizatorskim i konsekwencji, zawdzięczać należy przekształcenie luźniej masy uchodźców, jaką była 4 KBS, w elitarną Brygadę Spadochronową. Brygada ta pozostawała początkowo w wyłącznej dyspozycji NW PSZ i była przeznaczona do wsparcie powstania przeciwko Niemcom, jakie, zgodnie z planami Komendy Głównej Armii Krajowej, miało wybuchnąć w okupowanej Polsce. W latach 1942-1944, Brygada szkoliła się w Szkocji, gdzie otrzymała uzupełnienia z Armii Polskiej, wyprowadzonej przez gen. Władysława ANDERSA ze Związku Sowieckiego na Bliski Wschód. Po tragicznej śmierci gen. SIKORSKIEGO w 1943 roku, l SBS została podporządkowana Dowództwu l Alianckiej Armii Powietrzno - Desantowej. Latem następnego roku przeniesiono ją do Środkowej Anglii, gdzie została doprowadzona do stanu pełnej gotowości bojowej. We wrześniu tego roku otrzymała zadanie uczestniczenia w Operacji p.k. "MARKET-GARDEN", którą przeprowadzono na terenie Holandii.

 

1sbs2Polscy spadochroniarze pod dowództwem gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO, desantowali się w rejonie Driel, niedaleko Arnhem. Z honorem wykonali wyznaczone dla nich zadanie przyjścia z pomocą okrążonym przez Niemców spadochroniarzom l Brytyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej. Po zakończeniu działań bojowych, l SBS została ewakuowana do Anglii, gdzie uzupełniła stany osobowe i kontynuowała szkolenie. W związku z kapitulacją hitlerowskich Niemiec w dniu 8 maja 1945 roku, Brygada nie zdążyła już wziąć udziału w kolejnej akcji bojowej. Skierowano ją na kontynent, gdzie na terenie pokonanej III Rzeszy pełniła w latach 1945-1947, służbę okupacyjną w składzie Brytyjskiej Armii Renu.

 

Naciski ze strony Związku Sowieckiego oraz wysokie koszta związane z utrzymaniem wojska, spowodowały, że Wielka Brytania musiała rozwiązać Polskie Siły Zbrojne. l SBS została w kilku rzutach ewakuowana do Anglii i tu ostatecznie rozformowana w dniu 30 czerwca 1947 roku. Część kadry oficerskiej i żołnierzy powróciła do kraju, większość jednak, obawiając się komunistycznych represji, pozostała na emigracji (Wlk. Brytania, Kanada, USA, Holandia, Australia).
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych