6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
6 PDPD

6pdpd1Formowanie Dywizji rozpoczęło się w czerwcu 1957 roku i poprzedzone było specjalistycznym kursem instruktorów spadochronowych, przeprowadzonym w maju tegoż roku, w Koszarach przy ul. Wrocławskiej 82, gdzie dotychczas stacjonował 16 Kołobrzeski pułk piechoty 6 PDP. Nowo formowany związek taktyczny otrzymał nazwę: 6 Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa. Przejął on po swej frontowej poprzedniczce tradycje, wyróżniające miano oraz bazę szkoleniową i część kadry zawodowej. Gorącym orędownikiem utworzenia Dywizji był ówczesny Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego, gen. broni Józef KUROPIESKA, który osobiście czuwał nad przebiegiem prac organizacyjnych.

Pierwszych żołnierzy służby zasadniczej wcielono do 6 PDPD w listopadzie 1957 roku. Natomiast w styczniu następnego roku, złożyli oni przysięgę wojskową na Krakowskim Rynku. W dniu 22 lipca tegoż roku, Dywizja po raz pierwszy zaprezentowała się społeczeństwu w beretach koloru bordo, od których spadochroniarze uzyskali popularne miano "Czerwonych Beretów". W tym też roku jednostki wchodzące w skład Dywizji otrzymały sztandary, a żołnierzom przyznano prawo do używania tytułu skoczka spadochronowego.

6pdpd2W latach 1960 - 1986 jednostki dywizyjne stacjonowały w Krakowie, Niepołomicach, Bielsku-Białej i Oświęcimiu (do 1976r.). W strukturze organizacyjnej 6 PDPD widoczne były wzory przejęte od l Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Również w szkoleniu spadochroniarzy korzystano z metod i doświadczeń wypracowanych w tej słynnej Brygadzie. Korzystano również z doświadczeń i rozwiązań radzieckich, co było oczywiste w warunkach przynależności Polski do Układu Warszawskiego.

Spadochroniarze uczestniczyli, obok szkolenia bojowego i spadochronowego, również w szkoleniu wysokogórskim, narciarskim i długodystansowych marszach kondycyjnych. Zimą i latem przebywali na poligonach (Mazury i Bieszczady). 6 PDPD brała udział w wielu międzynarodowych ćwiczeniach organizowanych na Szczeblu Układu Warszawskiego. Szczególne miejsca w dziejach Dywizji zajmują ćwiczenia p. k. "BURZA PAŹDZIERNIKOWA", przeprowadzone jesienią 1965 roku, na terenie ówczesnej NRD. Wysoki poziom wyszkolenia i sprawność w działaniu, jaki zaprezentowały na tych ćwiczeniach "Czerwone Berety", przyniósł 6 PDPD zasłużone pochwały i uznanie, a przede wszystkim opinię doborowej, elitarnej Jednostki Wojska Polskiego.

6pdpd3 W niemałym stopniu przyczyniło się to do powierzenia Dywizji zadania sformowania Polskiej Jednostki Specjalnej Pokojowych Sił ONZ, która została jesienią 1973 roku skierowana do Egiptu, w celu nadzorowania rozejmu miedzy Izraelem, a państwami arabskimi.

Do połowy lat 80-tych, 6 PDPD była niezmiennie, najlepiej wyszkolonym elitarnym związkiem taktycznym WP, w pełni rozwiniętym i nowocześnie, jak na owe czasy, uzbrojonym. Latem 1986r. została przemianowana na 6 Pomorską Brygadę Powietrzno-Desantową, która kontynuowała tradycje pokojowej służby "Czerwonych Beretów" i twórczo rozwijała bogaty dorobek szkoleniowo-wychowawczy, wypracowany w ciągu niespełna 30 lat ofiarnej służby spadochroniarzy Szóstej Pomorskiej.

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych