6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
Odznaka WPD
Odznaka Skoczka i Instruktora Wojsk Powietrznodesantowych odznaka ta przedstawia atakującego orła ze skrzydłami uniesionymi w górę, trzymającego w dziobie wieniec. Wykonana jest z metalu posrebrzanego. Wieniec Odznaki Skoczka jest koloru srebrnego, natomiast wieniec Odznaki Instruktora jest koloru złotego. W wieńcu Odznaki Skoczka umieszcza się wkładkę z cyframi arabskimi określającymi ilość oddanych skoków spadochronowych, natomiast we wkładce Odznaki Instruktora Spadochronowego umieszcza się cyfry rzymskie określające rodzaj klasy specjalisty wojskowego lub literę „M”, oznaczającą klasę mistrzowską.
 
HISTORIA ODZNAKI
 
Nadawana współcześnie w 6 BPD Odznaka Skoczka i Instruktora WPD, nawiązuje bezpośrednio układem graficznym i symboliką do Bojowego Znaku Spadochronowego, ustanowionego w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie przez Naczelnego Wodza, gen. broni Władysława Sikorskiego, w 1941 roku. W szczególności zaś do jego zmienionej wersji, jaką wprowadzono w drugiej połowie 1944 roku, po bitwie pod Arnhem. Wersja ta przedstawiała atakującego orła ze skrzydłami uniesionymi w górę, trzymającego w dziobie złoty wieniec. Tę właśnie wersję wzięto pod uwagę, gdy w 1967 roku przystąpiono do opracowania wzoru odznaki dla polskich Wojsk Powietrzno-Desantowych.

Używane w PSZ na Zachodzie Odznaki, były numerowane i w żadnym przypadku nie mogły być nadawane honorowo osobom niepełniącym służby w oddziałach spadochronowych. Obecnie używane w WPD Odznaki, nie są numerowane. Wykonuje się je z metalu posrebrzanego. Wieniec Odznaki Skoczka ma kolor srebrny a wieniec Odznaki Instruktora Spadochronowego kolor złoty.

W wieńcu umieszcza się wkładkę z cyframi arabskimi określającymi ilość oddanych skoków ze spadochronem. Natomiast Odznaka instruktora posiada na wkładce cyfry rzymskie (I, II lub III) oznaczające rodzaj klasy specjalisty wojskowego lub literę "M", oznaczającą klasę mistrzowską.

Wprowadzone w 1971 roku "Przepisy Ubiorcze W.P.", ostatecznie usankcjonowały noszenie Odznaki Skoczka i Instruktora przez żołnierzy WPD. Odznakę Skoczka Spadochronowego może otrzymać żołnierz, który oddał co najmniej 5 skoków ze spadochronem. Odznaki te, których nadawane zainicjował przed 35 laty ówczesny dowódca 6 PDPD, gen. dyw. Edwin Rozłubirski, nadal funkcjonują bez zmian w naszych Siłach Zbrojnych. Stanowi to piękny przykład zachowania dobrych tradycji, integrujących elitarne środowisko żołnierzy - spadochroniarzy, którzy z dumą nawiązują do wspaniałego dorobku swoich poprzedniczek l SBS i 6 PDPD.
 

Znaki spadochronowe 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
Znaki spadochronowe 1 SBS zatwierdzone Dz. Rozk. Naczelnego Wodza i Min. Spraw Wojskowych nr 3 z dnia 20.06.1941 r. por. 30, w kształcie spadającego do walki orła.
odznaka01  Rys. 1 Zwykły znak spadochronowy (w kształcie spadającego do walki orła).
 odznaka02  Rys. 2 Bojowy znak spadochronowy (różnił się od zwykłego tym, że miał złoty dziób i szpony). Znak był noszony na lewej piersi powyżej orderów. Na wewnętrznej stronie znaku było wyryte "Tobie Ojczyzno" i numer ewidencyjny znaku.
 odznaka03  Rys. 3 Zwykły znak szybowcowy, nadawany żołnierzom posiadającym przeszkolenie szybowcowe.
Bojowe znaki spadochronowe 1SBS
wprowadzone na wniosek Dowódcy 1 SBS gen. S. SOSABOWSKIEGO, przez Ministra Obrony Narodowej (L.dz.1447/BM z dn.19.10.1944r.)
 odznaka04  Rys. 1. Bojowy znak spadochronowy.
 odznaka05  Rys. 2. Znak "Cichociemnych" żołnierzy AK (wprowadzony 7.02.1954r. przez Ministra Obrony Narodowej Rządu R.P. na Wychodźstwie w Londynie)
 odznaka06  Rys. 3 Bojowy znak szybowcowy.
Współczesne Odznaki Skoczka i Instruktora Wojsk Powietrznodesantowych
 odznaka07 Odznaka Skoczka Wojsk Powietrznodesantowych opracowana wg Bojowego Znaku Spadochronowego PSZ na zachodzie z okresu II wojny światowej. Wprowadzona 15.09.1967 roku, wymiar odznaki 80x24 mm, wykonana z metalu posrebrzanego, przedstawia atakującego orła z wydłużonymi w górę skrzydłami, trzymającego w dziobie wieniec. W wieńcu wkładka z arabską cyfrą oznaczająca liczbę skoków.
 odznaka08odznaka09odznaka10odznaka11
Odznaki Instruktora Spadochronowego Wojsk Powietrzno-Desantowych , wprowadzona: Dz. Roz. MON Nr 3 poz. 22 z 1971 roku. W złotym wieńcu umieszczone są cyfry rzymskie I, II, III i litera M, jako oznaczenie posiadanej klasy kwalifikacyjnej.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych