6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
SPOTKANIE WICEMINISTRÓW V4
16.05.2017
W dniach 11 - 12 maja br. w Klubie Garnizonowym 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie gościliśmy wiceministrów obrony Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzem spotkania był podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski.


W konsultacjach udział wzięli: Jakub Landovský - wiceminister Obrony Republiki Czeskiej, Robert Ondrejcsák – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Republiki Słowackiej oraz Tamás Vargha – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Węgier.

Ministrowie omówili doświadczenia i perspektywy współpracy wyszehradzkiej ukierunkowanej na wsparcie NATO i UE. Przedyskutowano najważniejsze kwestie związane z adaptacja Sojuszu (w tym reformę struktury dowodzenia) oraz implementacją decyzji ze szczytu NATO w Warszawie. Nasi partnerzy potwierdzili chęć aktywnego wsparcia inicjatyw związanych ze wzmocnieniem flanki wschodniej.

W rozmowach odniesiono się także do kwestii związanych ze Wspólną Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP) oraz wdrażaniem Europejskiej Strategii Globalnej w tym obszarze. Omówiono także stan prac nad przygotowaniem Wyszehradzkiej Grupy Bojowej (GB V4) przewidzianej do dyżuru w ramach UE w II połowie 2019 r.

Wiceminister  Szatkowski przedstawił gościom stan prac nad Strategicznym Przeglądem Obronnym oraz związane z nim działania przewidziane do realizacji w najbliższej przyszłości.
Tekst / źródło: MON
Zdjęcia: Marian Dulewicz

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych