6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
WYSTRZAŁ
19.05.2017
Moździerzyści z 18 batalionu powietrznodesantowego 6 Brygady Powietrznodesantowej zakończyli szkolenie poligonowe w Ośrodku Szkolenia CSAiU w Toruniu.Jednym z głównych punktów szkolenia była praktyczna realizacja procedury wywołania ognia z pola walki Call For Fire. Odbyło się to przy współdziałaniu z żołnierzami sekcji strzelców wyborowych kompanii szturmowych. Samodzielnie wykryli oni cel a następnie na podstawie ich obserwacji prowadzone było wstrzeliwanie do celu. Zadanie to zrealizowano na ocenę bardzo dobrą.

Podczas szkolenia moździerzyści doskonalili się także ze strzelania ogniem półpośrednim i pośrednim. Dodatkowo realizowali oni strzelania amunicją dymną a w nocy oświetleniową.

Szkolenie było intensywne i przyniosło wiele korzyści szkoleniowych zarówno dla kompanii moździerzy jak i przydzielonych elementów z kompanii szturmowych. Pokazało również jak ważne jest  współdziałanie z pododdziałami szturmowymi i rozpoznawczymi.


Źródło: 18bpd

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych