6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
6 BATALION LOGISTYCZNY MA SZTANDAR
11.09.2017
To zdarza się tylko raz. 08.09.2017r. po 6 latach oczekiwania 6 batalion logistyczny otrzymał swój sztandar.


Dla  żołnierzy 6blog był to najważniejszy dzień od momentu powstania ich jednostki w 2011 roku. Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań zwłaszcza dla Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, którego przewodniczącym jest Pan mjr rez. Jerzy Trojanowski. Po odczytaniu Aktu Ufundowania nastąpiła ceremonia symbolicznego wbicia 14 honorowych oraz 4 pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz złożenia podpisu w akcie Ufundowania Sztandaru dla 6 batalionu logistycznego.

Gwoździe honorowe wbili:
w Imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego oraz własnym - gen. bryg. Grzegorz Hałupka
w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych oraz Szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych - ppłk Radosław Nawrocki
Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru - mjr rez. Jerzy Trojanowski
Wojewoda Małopolski - pan Piotr Ćwik
Dowódca 6 batalionu logistycznego - ppłk Grzegorz Pradel
Rodzice Chrzestni Sztandaru - pani Małgorzata Pradel, płk rez. Jerzy Leń
Przedstawiciel korpusu Oficerów 6 batalionu logistycznego - por. Marta Godyń
Przedstawiciel korpusu Podoficerów 6 batalionu logistycznego - st. sierż. Paweł Kaleta
Przedstawiciel korpusu Szeregowych 6 batalionu logistycznego - st. szer. Paweł Wacławik
Przedstawiciel Pracowników Resortu Obrony Narodowej - pani Agnieszka Poręba

Gwoździe pamiątkowe wbili:
gwóźdź pamiątkowy z napisem 14 marca 2011r. – ppłk rez. Józef Brożyna
gwóźdź pamiątkowy z napisem 08 września 2017r. - st. szer. rez. Józef Nóżka
gwóźdź pamiątkowy z napisem Społeczeństwo Gminy Klucze - Wójt Gminy Klucze Pan Norbert Bień
gwóźdź pamiątkowy z napisem ZPS w Krakowie - mjr rez. Jerzy Trojanowski

Zanim nastąpił najważniejszy moment całego dnia, na prośbę Rodziców Chrzestnych Sztandaru, ksiądz płk dr Piotr Sroka dokonał poświęcenia sztandaru. Po odczytaniu Aktu Nadania Sztandaru Rodzice Chrzestni przekazali sztandar generałowi Hałupce, który dokonał uroczystego Aktu Wręczenia Sztandaru Dowódcy 6blog.

Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada, po której wszyscy zebrani udali się na piknik żołnierski.

***
SZTANDAR 6BLOG

Sztandar zaprojektowano i wykonano zgodnie z „Ustawą o Znakach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej”.

Składa się on z płata, głowicy i drzewca. Na płacie znajdują się między innymi Krzyż Kawalerski, wizerunek orła białego  pomiędzy ramionami Krzyża Kawalerskiego, w rogach płata, umieszczone zostały wieńce wawrzynu haftowane złotym szydłem, w środku, których znajdują się haftowane takim samym szydłem cyfry „6”.

Na stronie odwrotnej płata, znajduje się wieniec pośrodku którego umieszczony został napis: „BÓG, HONOR, OJCZYZNA”, Pomiędzy ramionami Krzyża Kawalerskiego, w rogach płata znajdują się następujące symbole:
-    Oznaka Rozpoznawcza 6 batalionu logistycznego
-    Odznaka Związku Polskich Spadochroniarzy
-    Herb gminy Klucze, jako herb gminy na terenie której znajduje się główne zrzutowisko 6 BPD – Pustynia Błędowska - największa pustynia w Europie
-    Odznaka Spadochronowa która przedstawia pikującego orła do walki z wieńcem laurowym w dziobie.
 

 

Tekst: por. Agata Niemyjska
Zdjęcia: Żaneta Gajęcka (ZG), Agata Niemyjska (AN)
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych