6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
XXXVII ZMIANA PKW KFOR COMBAT READY
20.10.2017
Tak jak pół roku temu spadochroniarze z gliwickiego batalionu tak i teraz krakowska szesnastka potwierdziła swoje bardzo dobre przygotowanie do realizacji zadań w ramach XXXVII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kosovo Forces (PKW KFOR).


Przez tydzień (w dniach 16-20 października) na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) Wędrzyn trwało ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem „Prisztina-17/II”. Ćwiczenie to stanowiło zwieńczenie półrocznych przygotowań żołnierzy XXXVII zmiany PKW KFOR.

Trzon kontyngentu stanowić będą spadochroniarze 16 batalionu powietrznodesantowego, którzy podczas sześciomiesięcznego szkolenia nie tylko zdobyli wiedzę z zakresu zadań stojących przed kontyngentem w rejonie misji ale także poznali uwarunkowania prawne, kulturowe i religijne występujące w Kosowie. Ponadto, wraz z wyjeżdżającymi z nimi żołnierzami z: 9 pułku rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego, 1 Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) z Mińska Mazowieckiego oraz Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, doskonalili się z procedur operacyjnych i taktycznych, a przede wszystkim realizowali intensywne szkolenie na zajmowanych w PKW KFOR stanowiskach funkcyjnych.

Plan ćwiczenia „Prisztina 17/II” obejmował szereg zadań taktycznych i ogniowych oraz zdarzeń, które mogłyby mieć miejsce w warunkach zbliżonych do panujących w rejonie misji. Wszystko to miało na celu sprawdzenie wyjeżdżających żołnierzy, a przede wszystkim kompanię manewrową, z realizacji zadań i ich gotowość do reagowania na wszelkie zagrożenia. Sprawdzeniu podlegały kwestie teoretyczne czyli dokumentacja szkoleniowa, operacyjna i planistyczna, a także wiedza żołnierzy kontyngentu.

Oceniane zagadnienia praktyczne obejmowały: działanie kompanii manewrowej w czasie realizacji zadań patrolowych, działania z zakresu taktyki prewencyjno-porządkowej CRC (Crowd & Riot Control), ochronę i obronę bazy w ramach Force Protection, procedury ewakuacji medycznej (MEDEVAC), wypełnianie zadań przez OSŻW oraz działania Zespołów Łącznikowo-Monitorujących w zakresie kontaktów z przedstawicielami lokalnej ludności i władz. W urealnieniu sytuacji w jakiej mógłby się znaleźć kontyngent pomógł niezawodny Urząd Miasta w Sulęcinie, którego pracownicy wspaniale wcielając się w rolę burmistrza i urzędników miejscowości Novo Selo w Kosowie zaprosili do siebie Dowódcę PKW ppłk. Artura Wiatrowskiego. Spotkanie miało charakter zapoznawczy jednak poruszone zostały kwestie, które także w realnej sytuacji mogłyby mieć miejsce.

Kierownikiem ćwiczenia był Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej, gen. bryg. Grzegorz Hałupka, zaś ćwiczących oceniał Zespół Certyfikujący Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pod przewodnictwem płk. Potockiego. Łącznie w ćwiczeniu certyfikującym kontyngent brało udział ponad 420 żołnierzy, którzy mieli do dyspozycji ok. 80, różnego rodzaju, pojazdów w tym WZT-3 z 17 Brygady Zmechanizowanej. Zajęcia uatrakcyjnił śmigłowiec Mi-17 wraz załogą z Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Cel został osiągnięty! Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. "Prisztina-17/II” potwierdziło, że wysiłek żołnierzy oraz czas poświęcony na szkolenie i zgrywanie poszczególnych elementów nie poszły na marne. Kontyngent osiągnął pełną gotowość do misji otrzymując od zespołu certyfikującego ocenę bardzo dobrą.Tekst: por. Agata Niemyjska
Zdjęcia: Magdalena Trzebińska (MT), Michał Mrzilek (MM), Agata Niemyjska (AN)


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych