6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
POŻEGNANIE ŻOŁNIERZY I NOWY DOWÓDCA 16BPD
10.11.2017
10.11.2017r. na terenie koszar 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie miało miejsce uroczyste pożegnanie żołnierzy XXXVII Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kosowo oraz przekazanie obowiązków Dowódcy 16bpd.


 
Uroczystość poprowadził ppłk Piotr Męczyński. Rozpoczęła się ona tradycyjnie podniesieniem flagi państwowej na maszt i odegraniem Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Wojskową w Krakowie. Następnie przemówienie wygłosił Dowódca 6BPD – gen. bryg. Grzegorz Hałupka, w którym pogratulował żołnierzom biorącym udział w misji wysokiego poziomu wyszkolenia oraz życzył im powodzenia. Głos zabrał również przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – Inspektor Wojsk Lądowych – gen. bryg. Wojciech Grabowski, który podziękował ustępującemu Dowódcy 16bpd - ppłk Arturowi Wiatrowskiemu za wzorowe przygotowanie żołnierzy wyjeżdżających do Kosowa.

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia przekazania obowiązków Dowódcy 16 batalionu powietrznodesantowego. Ppłk Artur Wiatrowski wykonał symboliczny gest - przekazał ppłk Jarosławowi Kowalskiemu sztandar 16 batalionu powietrznodesantowego. Następnie ustępujący dowódca wręczył nowemu dowódcy pamiątkową odznakę 16bpd.

W trakcie swojego przemówienia ppłk Wiatrowski wspominał zasługi 16bpd i wspólne sukcesy, m.in. ćwiczenie Swift Response w 2016 r., zaś ppłk Kowalski zapewniał, iż postara się być godnym kontynuatorem tradycji 16bpd.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów oraz odprowadzeniem orkiestry i kompanii honorowej wraz z pocztem sztandarowym.Tekst: 16bpd
Zdjęcia: Mariusz Bieniek (MB), Magdalena Trzebińska-Gawin (MT)


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych