6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
GENERAŁ BRYGADY ADAM JOKS W SG WP
11.01.2018
Nowym zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został były dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej generał brygady Adam Joks.


Jak można przeczytać na oficjalnej stronie sztabu generalnego:
 
„Szeroki zakres wyzwań podejmowanych przez sztab wymaga wieloaspektowego działania. Wdrażanie rekomendacji i zaleceń Strategicznego Przeglądu Obronnego, planowane rozszerzenie zakresu kompetencji oraz zadań, optymalizacja systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, proces modernizacji technicznej Wojska Polskiego czy intensyfikacja współpracy sojuszniczej to przykłady tych aktywności sztabu, które stanowić będą treść pracy. Wsparcie nowego zastępcy przyczyni się do optymalnego wykorzystania potencjału.”

Pan Generał Adam Joks w latach 2012-2015 dowodził spadochroniarzami  6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego.

Gratulacje panie Generale!!!

Spadochroniarze 6BPD


Źródło: Sztab Generalny

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych