6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
POLSKO-LITEWSKI 3 MAJA
03.05.2018
Z okazji Święta 3 Maja w International Peacekeeping Security Center, Jaworów (Ukraina), we współpracy z Litewską Grupą Zadaniową zorganizowano Dzień Polsko-Litewski upamiętniający rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja będącą największym ...... ustrojowym osiągnięciem Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Rozpoczęto go od wciągnięcia na maszt flagi państwowej oraz odegrania Mazurka Dąbrowskiego. W jego ramach rozegrano zawody sportowe z udziałem 12 drużyn (cztery drużyny wystawił komponent amerykański, po trzy Kanadyjczycy i Ukraińcy a po jednej Polska i Litewska Grupa Zadaniowa), które obejmowały pięć dyscyplin sportowych (przeciąganie Honkera, rzut granatem, „spacer farmera”, przerzucanie opony, bieg zwinnościowy) oraz test ze znajomości historii Polski i Litwy. Zaprezentowano też uzbrojenie oraz sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Polskiej Grupy Zadaniowej a także rozdano kilkaset ulotek z informacją dotyczącą okoliczności uchwalenia oraz najważniejszych treści zawartych w Konstytucji 3 Maja.

W zawodach sportowych zwyciężyła drużyna z 2 batalionu powietrznodesantowego 80BPD (UKR), który uczestniczy w szkoleniu na terenie IPSC wykazując się znakomitym przygotowaniem fizycznym oraz bardzo dobrą znajomością historii obydwu państw.

Po zawodach zawodnicy oraz pozostali uczestnicy udali się do sali kinowej gdzie wyświetlono krótkie filmy o tematyce odnoszącej się do historii i tradycji Polski oraz Litwy. Na koniec wręczono pierwszym trzem drużynom puchary a wszystkim uczestnikom zawodów drobne upominki.

Powyższe przedsięwzięcie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem żołnierzy przebywających na terenie IPSC i było znakomitą okazją do zaprezentowania wspólnej polsko-litewskiej historii oraz naszych osiągnięć.  


 
Tekst i zdjęcia: Adam Orczyk


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych