6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
JMTG KONTYNUUJE SZKOLENIE
26.05.2018
VIII zmiana Polskiej Grupy Zadaniowej składająca się z kilkudziesięciu żołnierzy 6 Brygady Powietrznodesantowej kontynuuje udział w szkoleniu batalionowej grupy bojowej utworzonej na bazie 2 batalionu powietrznodesantowego (UKR) w ramach JMTG ...

(Joint Multinational Training Group) – Ukraine w International Peacekeeping and Security Centre w Jaworowie.
Dotychczas zrealizowano szkolenie sztabu batalionu z procesu dowodzenia zgodnie z Military Decision Making Process oraz szkolenie indywidualne i zgrywanie drużyn i plutonów. Do najważniejszych przedsięwzięć należało przeprowadzenie dwóch treningów sztabowych, strzelań z 82mm moździerza „WASILIOK 2B9”, 23mm ZU-23-2, SPG-9, 12,7mm DSzK i 7,62mm SWD. Ponadto zrealizowano prace minerskie i niszczenia (m.in. „breaching”), szkolenie medyczne, z pracy bojowej na sprzęcie,  terenoznawstwa oraz przeszukiwania ludzi, pojazdów i budynków.
Przed polskimi instruktorami udział w kolejnych treningach sztabowych i ćwiczeniu dowódczo-sztabowym oraz w zgrywaniu kompanii i batalionowej grupy bojowej. Dzięki współpracy z instruktorami ukraińskimi, amerykańskimi, kanadyjskimi oraz litewskimi proces szkolenia jest bardzo różnorodny i stanowi platformę wymiany doświadczeń pozwalającą lepiej przygotować pododdziały armii ukraińskiej do realizacji zadań w ramach Operacji Sił Połączonych.

Polscy żołnierze nie tylko uczestniczą w szkoleniu, ale również w przedsięwzięciach związanych z promocją SZ RP oraz Brygady. W dniu 26.05.2018r. razem z ukraińskimi żołnierzami przygotowali punkt promocyjno-informacyjny dotyczący 6BPD oraz 80BPD (UKR) w ramach Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.

 
 
 
 
 
 

Autor: ppor. Adam Zientala
Zdjęcia: kpt. Radosław Piszcz

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych