6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
OBCHODY DNIA WETERANA W PKW KFOR
01.06.2018
W dniu 29 maja 2018 r. w bazie w bazie Camp Maréchal de Lattre de Tassigny w Novo Selo odbyły się obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR podpułkownikowi Arturowi Wiatrowskiemu przez dowódcę grupy dowódcy. Następnie głoś zabrał Dowódca PKW, który w swoim przemówieniu podkreślił jak ważny jest to dzień dla wszystkich żołnierzy. "Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa to święto wszystkich żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych, którzy wypełniali swoje obowiązki służbowe poza granicami państwa. Ten dzień jest wyrazem szacunku oraz uznania dla polskich weteranów misji zagranicznych. Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować i życzyć żołnierskiego szczęścia wszystkim weteranom za ich zaangażowanie i realizację zadań w misjach poza granicami państwa". – powiedział podpułkownik Artur Wiatrowski.
W tym ważnym dniu dla wszystkich weteranów misji zagranicznych delegacja żołnierzy XXXVII zmiany PKW KFOR udała się do miejscowości Sopot w Macedonii gdzie odnowiła pomnik oraz oddała hołd poprzez złożenie biało-czerwonej wiązanki, żołnierzom, którzy powrócili do domu nie tak jak powinni powrócić  ginąc w wyniku wybuchu miny pułapki.
***

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa to polskie święto obchodzone 29 maja od 2012 roku, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku. Obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa połączone są z obchodami odbywającego się w tym samym dniu Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

 
 
 
 
 

Tekst: por. Adrian Radwański.
Zdjęcia: por. Adrian Radwański, st. szer. Magdalena Trzebińska-Gawin.

   

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych