6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW DOWÓDCY PKW KFOR
28.06.2018
W dniu 26 czerwca 2018 r. w Camp Marechal de Lattre de Tassigny w Novo Selo odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR pomiędzy dowódcą XXXVII a dowódcą XXXVIII zmiany.

Uroczystość była poprzedzona mszą święta w intencji żołnierzy XXXVII którzy po siedmiu miesiącach kończą wykonywanie zadań mandatowych na terytorium Kosowa.
 
Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku o gotowości pododdziałów do przekazania dowodzenia. Następnie została podniesiona Flaga Państwowa i odegrano Hymn Państwowy.
 
Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który w swoim przemówieniu zaznaczył jak ważną funkcję pełnią od ponad dwudziestu lat polscy żołnierze na terenie Bałkanów. W imieniu Dowódcy Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych serdecznie podziękował za wkład i zaangażowanie XXXVII zmiany a żołnierzom XXXVIII zmiany życzył wszelkiej pomyślności i przysłowiowego żołnierskiego szczęścia. Następnie głos zabrał Dowódca Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód, który wyraził wdzięczność za służbę dla NATO i dla Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód podkreślając wysokie wyszkolenie i profesjonalizm żołnierzy XXXVII zmiany PKW KFOR.
 
Po przemówieniu Dowódcy Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód głos zabrał Dowódca XXXVII zmiany podpułkownik Artur Wiatrowski, który podziękował żołnierzom i pracownikom wojska za wspólne wykonywanie zadań. "Pełniąc zaszczytną służbę w Kosowie daliście dowód na to, że polski żołnierz wniósł swój wkład dla kosowskiej ludności, jednocześnie przyczyniając się do umacniania autorytetu Polski i polskiego żołnierza. Dziękuję za zaangażowanie, codzienny profesjonalizm i realizację zadań na bardzo wysokim poziomie. Wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska życzę dużo zdrowia, spełnienia osobistych planów życiowych oraz pomyślności w dalszej służbie".
 
Na koniec głoś zabrał Dowódcy XXXVIII zmiany PKW KFOR podpułkownik Piotr Wrona, który w swoim przemówieniu zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby zadania postawione przed kontyngentem były wykonywane na jak najwyższym poziomie.
 
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medalu NATO przez Dowódcę Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód dla Dowódcy XXXVII zmiany jako wyraz uznania i podziękowania za siedmiomiesięczną służbę na Bałkanach.
 
Uroczystość zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą pododdziałów.
 

Tekst: por. Adrian Radwański
Zdjęcia: por. Adrian Radwański

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych