6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
WIZYTA HOLENDERSKICH ARTYLERZYSTÓW W 6BPD
11.07.2018
W dniu 11 lipca 2018 roku spadochroniarze-artylerzyści 6BPD gościli w Krakowie delegację Royal Netherlands Firesupport Training Center (RNFTC) – Centrum Szkolenia Artylerii Armii Holenderskiej z komendantem centrum na czele.

 

 

W czasie krótkiej wizyty Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA) Brygady wraz z oficerami artylerii z 16bpd i 18bpd przedstawił zasady połączonego wsparcia ogniowego w działaniach powietrznodesantowych. Prezentacja wywołała duże zainteresowanie, a w szczególności rola i zadania JFO (Joint Fire Obeserver) na współczesnym polu walki.

 

Następnie żołnierze holenderscy zapoznali się z etatowym sprzętem artyleryjskim i spadochronowym. Po prezentacji statycznej żołnierze kompanii moździerzy z 16bpd zaprezentowali praktyczne działanie rzutu ogniowego z pododdziałem rozpoznania artyleryjskiego.

 
W muzeum słuchacze RNFTC zapoznani zostali z historią i tradycjami „Szóstej” brygady ze szczególnym uwzględnieniem działania 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej w ramach wyzwalania Holandii w 1944 roku.

 
Wizytę zakończył wpis do księgi pamiątkowej i wymiana upominków.

 

Spotkanie to stanowi rozpoczęcie nowej współpracy między specjalistami artylerii obu krajów oraz rozwój interoperacyjności.

 

 

 

Tekst: ppłk Piotr Męczyński
Zdjęcia: Żaneta Gajęcka
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych