6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA RON
27.09.2018
Jednostka Wojskowa Nr 2250 Kraków ul. Wrocławska 21 poszukuje pracownika na stanowisko starszy referent w sekcji szkoleniowej. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA RON

   
Jednostka Wojskowa Nr 2250 Kraków ul. Wrocławska 21 poszukuje pracownika na stanowisko starszy referent w sekcji   szkoleniowej. Zatrudnienie  w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

WYMAGANIA:
- wykształcenie średnie + 3 lata pracy;
- wykształcenie wyższe
- doświadczenie zawodowe w obszarze stanowiska;
- znajomość pakietu MS OFFICE.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI NA STANOWISKU:
 - koordynowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przebiegiem kształcenia językowego;
 - aktualizowanie i edycja danych w systemach informacyjnych w obszarze szkolenia i infrastruktury;
 - koordynowanie prac inwestycyjnych i remontowych dotyczących modernizacji, funkcjonowania i rozwoju bazy szkoleniowej;
 - udział w opracowywaniu i wykonywaniu dokumentów sprawozdawczych Sekcji Szkoleniowej.
 
Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej:

 a)list motywacyjny,
 b)curriculum vitae,
 c)dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i staż pracy,
 e)ewentualnie zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
 f)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z obow. przepisami RODO.

Termin zgłoszeń do 10 października 2018 r.
Osoba wyznaczona do kontaktów: Krystyna DZIWIŃSKA telefon 261-134831.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych