6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
ŚWIĘTO 6BPD - AKREDYTACJA
27.09.2018
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów. W piątek, 28 września, o godz. 12.00 na terenie koszar 6 batalionu dowodzenia (Kraków ul. Ułanów 43) odbędą się uroczyste obchody Święta 6 Brygady Powietrznodesantowej.


Obsługa medialna i wstęp wyłącznie dla osób akredytowanych. Zastrzegamy sobie prawo odmowy akredytacji. Zgłoszenia akredytacyjne zawierające imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer PESEL, numer legitymacji prasowej, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numery rejestracyjne wozów transmisyjnych należy przesyłać na adres: 6bpd.oficerprasowy@ron.mil.pl w nieprzekraczalnym terminie do piątku, 28 września, do godz. 08.00.
 
Zbiórka akredytowanych przedstawicieli mediów 28 września br. o godz. 11.15 przy bramie głównej 6 batalionu dowodzenia (Kraków ul. Ułanów 43).
 
Szczegółowych informacji na temat udziału mediów w uroczystości udziela oficer prasowy 6 Brygady Powietrznodesantowej por. Agata Niemyjska – tel. 693-357-110 / 6bpd.oficerprasowy@ron.mil.pl
 


 
G
M
T
< id="SL_lng_from">
 
< id="SL_lng_to">
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 200 characters
 
 
Options : History : Feedback : Donate Close
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych