6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIKOWE ĆWICZENIE POLIGONOWE SPADOCHRONIARZY
19.10.2018
Od 7 do 18 października 2018 r. żołnierze 16 batalionu powietrznodesantowego brali udział w szkoleniu poligonowym w OSP Wędrzyn.

 
Zostali między innymi przeszkoleni w zakresie obsługi moździerzy 60 mm Antos, a strzelcy wyborowi 16 bpd doskonalili umiejętność strzelania w Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym. Dodatkowo spadochroniarze wykonali ćwiczenia z rzutu granatem i użycia pocisków przeciwpancernych PPK Spike. Kluczowym elementem szkolenia poligonowego było jednak ćwiczenie „Hiena”, zgrywające Grupę Powietrznodesantową, której trzon stanowili żołnierze kompanii szturmowej. W ramach tego przedsięwzięcia ćwiczono walkę w terenie zurbanizowanym, utrzymanie przyczółku do nadejścia wojsk własnych oraz nocne kierowanie ogniem.
 
 
Tekst: Barbara Krawczyk
Zdjęcia: Michał Zalasa
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych