6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
23.10.2018
Od kilku lat kadra plutonu płetwonurków kompanii saperów nadaje prestiżową odznakę sprawności fizycznej "Płetwal". Może ją zdobyć każdy żołnierz po zdaniu egzaminu sprawnościowego.


Egzamin sprawnościowy odbędzie się 6-8 listopada 2018 r. w Zakopanem.
 
Warunki uzyskania WSOF "PŁETWAL":

Obowiązujące konkurencje:

1. Przepłynąć 35 metrów pod wodą.
2. Przepłynięcie 50 metrów w umundurowaniu z bronią i oporządzeniem.
3. Wytrzymać pod wodą na bezdechu minimum 1,5 minuty.
4. Przepłynąć 1000 m. W sprzęcie „ABC” (maska, fajka, płetwy) w czasie nie dłuższym niż 20minut.
5. Wydobycie głębokości 5 metrów dwóch pasów balastowych po 8kg (2x8 = 16 kg) i wypłyniecie z nim na powierzchnie.
6. Wykonać skok do wody z wysokości 5 m ze związanymi do tyłu rękoma oraz związanymi nogami a następnie przepłynięcie 25 metrów (stylem dowolnym).
7. Wykonać skok do wody z wysokości 5 m w oporządzeniu bojowym z bronią, z zawiązanymi oczami, wynurzyć się i ponownie zanurkować na głębokość 5 m w celu zdjęcia oporządzenia i broni, a następnie wynurzyć się.
8. Odszukać na głębokości 5 metra płetw, maski, fajki, założyć wyżej wymieniony sprzęt pod wodą. Maskę opróżnić z wody poprzez wdmuchanie powietrza, wypłynąć pod lustro wody, wydmuchać wodę z fajki, bez całkowitego wynurzenia kontynuować oddychanie.
   

 

Całkowity czas w/w testu nie może przekroczyć 2 godzin zegarowych u pojedynczego żołnierza.

Uwagi:
1. Kolejność wykonywanych konkurencji ustala komisja egzaminacyjna.
2. Ze względu technicznych komisja egzaminacyjna może przerwać test lub wydłużyć czas.
3. W konkurencji nr.1 pojawienie się jakiejkolwiek części ciała na powierzchni powoduje nie zaliczenie konkurencji.
4. Maksymalna liczba powtórzeń niezliczonych konkurencji - 2 razy.
5. Komisja egzaminacyjna rozpatruje skargi, wnioski uczestników na bieżąco, Nie istnieje możliwość odwołania od postanowień komisji.

ZAPISY I KONTAKT:

Dowódca plutonu nurków
st. chor. Tomasz JASKIER
tel. służbowy 261 13 65 10 lub 512157223

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych