6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
PUMA-18 ATAKUJE
23.11.2018
Ponad 1000 żołnierzy i 160 różnego rodzaju pojazdów brało udział w ćwiczeniu certyfikującym batalion manewrowy (BG CORE) Grupy Bojowej Unii Europejskiej V4 2019-2 (GBUE V4 2019-2).


Celem ćwiczenia było sprawdzenie gotowości batalionu manewrowego do realizacji zadań w ramach operacji stabilizacyjnej w zakładanym rejonie odpowiedzialności.
 
Trzon sprawdzanego BG CORE stanowili spadochroniarze 6 Brygady Powietrznodesantowej wsparci przez żołnierzy z 12 Brygady Zmechanizowanej, Żandarmerii Wojskowej, 5 batalionu dowodzenia, 9 pułku rozpoznawczego, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce, 1 Wojskowego Szpitala Polowego, CGDP, 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 8 Bazy Lotnictwa Transportowego oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
 
„Ćwiczenie certyfikujące poprzedzone było wielomiesięcznymi przygotowaniami zarówno taktycznymi jak i planistycznymi. Aby stworzyć jak najbardziej realny scenariusz i podłoże taktycznego działania konieczna była weryfikacja możliwych przyszłych rejonów operacyjnego przeznaczenia GBUE i dostosowanie zadań do danego regionu. „ – komentuje mjr Piotr Ciapka, szef sekcji szkoleniowej 6BPD.
 
W czasie tygodniowej weryfikacji wyszkolenia na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie do głównych zadań 18 batalionu powietrznodesantowego z Bielska-Białej w ramach BG CORE należało miedzy innymi: planowanie i prowadzenie rekonesansów, konwojów, eskort oraz patroli, obrona bazy, utrzymanie bezpieczeństwa w strefie odpowiedzialności, ochrona i wsparcie elementów niekinetycznych, współpraca z lokalnymi władzami i służbami oraz realizacja zadań typu Cordon and Search (C&S).
 
Żołnierze sprawdzani byli m.in. z: procedur ewakuacji medycznej (MEDEVAC), realizacji przedsięwzięć w ramach przeciwdziałania improwizowanym ładunkom wybuchowym, reakcji na ataki chemiczne, procedur wsparcia ogniowego oraz z działania po wystąpieniu strat masowych.
 
Ćwiczyli spadochroniarze więc jak na nich przystało nie mogło zabraknąć desantu. Tym razem był to zrzut zasobników ZT-100 z pomocą humanitarną dla lokalnej ludności a następnie ich dystrybucja.
 
Po części taktycznej przyszedł czas na zadania ogniowe, czyli fizyczne sprawdzenie żołnierzy podczas strzelań. Kolejny raz spadochroniarze 18bpd wykazali się profesjonalizmem podczas strzelań nie tylko w budynkach i z wykorzystaniem strzelców wyborowych, ale również podczas obrony bazy i na patrolu. Ten ostatni odbywał się na pojazdach. Oprócz prowadzenia celnego ognia żołnierze musieli stosować właściwe procedury podczas działania.
 

***
 
Batalion gotowy do działania!
 

Ćwiczenie PUMA-18 było podsumowaniem narodowym okresu przygotowania batalionu manewrowego GBUE V4 2019-2. Kolejnym etapem będzie przyszłoroczna międzynarodowa certyfikacja całej GBUE V42019-2.

 
 

 * więcej zdjęć na naszym portalu FB

 

Tekst: kpt. Agata Niemyjska
Zdjęcia: Sebastian Brzezina

 
 
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych