6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
ODDAJ KREW DLA BOHATERA
14.02.2019
Zwracamy się do wszystkich z apelem o oddawanie krwi dla Naszego Bohatera Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. bryg. Tadeusza BIEŃKOWICZA ps. "Rączy".

Krew można oddawać:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
pn.-pt. w godz. 7:15 - 16:30
tel. 12 261 88 03

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddz. Terenowy w Krakowie-Nowa Huta
os. Na Skarpie 66a, 31-913 Kraków
pn.-pt. w godz. 8:00 - 13:00 (przed wizytą proszę dzwonić)

tel. 12 425 92 14

 

Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy” (ur. 19 kwietnia 1923 r.), we wrześniu 1939 r. ochotnik w baonie frontowym harcerzy w Lidzie. Od 1943 r. w Armii Krajowej na terenie Okręgu Nowogródzkiego, przyjął pseudonim „Rączy”, pełnił funkcje dowódcze w 77. Pułku Piechoty AK. Jako dowódca grupy szturmowej przeprowadził akcję odbicia więźniów w Lidzie, za co został uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. 30 stycznia 1944 r. brał udział w rozbiciu niemieckiego garnizonu w Horodnie. Po przedostaniu się na terytorium Polski nie ujawnił się, do czerwca 1950 r. działał w konspiracji Ruchu Oporu Armii Krajowej. Aresztowany przez UB w Gdańsku za działalność antykomunistyczną, poddany wielomiesięcznym przesłuchaniom i torturom, po procesie skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie. W maju 1956 r. na mocy amnestii zwolniony z więzienia.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych