6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
WIELKANOCNE SPOTKANIE SŁUŻB MUNDUROWYCH
16.04.2019
16 kwietnia br. w Krakowie odbyło się przedświąteczne spotkanie Wielkanocne wszystkich Służb Mundurowych garnizonu Kraków oraz Służb Województwa Małopolskiego i Miasta Kraków.Podczas powitalnego przemówienia gospodarz uroczystości gen. bryg. Szymon Koziatek wyraził radość z powodu kolejnego wspólnego spotkania świątecznego oraz złożył życzenia zebranym gościom, przedstawicielom Służ Mundurowych i ich rodzinom.
 
Z modlitwą i życzeniami wystąpił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Mastalski, który zakończył oficjalną część spotkania poprzez poświęcenie przygotowanych tradycyjnych potraw.
 
Wśród organizatorów spotkania znaleźli się: 6 Brygada Powietrznodesantowa, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego, 8 Baza Lotnictwa Transportowego, Straż Miejska Miasta Krakowa, Agencja Mienia Wojskowego oddział Kraków, 3 Regionalna Baza Logistyczna, 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Krakowie a także Centrum Eksperckie Kontrwywiadu w Krakowie, Krajowa Administracja Skarbowa i Regionalna Wojskowa Poradnia Psychologiczna Kraków.

Zdjęcia: 16bpd

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych