6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
MEDYK NA BOJOWO
25.06.2019
W czerwcu, w 18 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzono kurs doskonalący z zakresu CLS (Combat Lifesaver) - Ratownik Pola Walki.Było to drugie szkolenie w Wojsku Polskim, które odbyło się poza Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. W kursie wzięło udział kilkunastu żołnierzy, którzy nabyli umiejętności udzielania pierwszej pomocy na polu walki oraz uzyskali tytuł – Ratownika Pola Walki. Podczas zajęć teoretycznych żołnierze w oparciu o wytyczne TCCC (Tactical Combat Casualty Care) poznali zasady udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych. W trakcie zajęć praktycznych podczas symulacji żołnierze uczyli się postępowania z rannymi w symulowanym środowisku bojowym. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym, który przeprowadziła specjalnie powołana komisja.
 

Udzielanie pomocy w warunkach bojowych różni się znacznie od tego przeprowadzanego w środowisku cywilnym i w czasie pokoju. Czynnikiem odróżniającym działanie jest przede wszystkim fakt, że ratownik musi udzielić pomocy w warunkach bardzo silnie działającego stresu, zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi i schematami postępowania przy nieustannym monitorowaniu sytuacji taktycznej.
 
 
 
 
 
 

Tekst: por. Anita Skowron (18bpd)
Zdjęcia: plut. Przemysław Krywult
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych