6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
SPECJALISTA
25.06.2019
W tym tygodniu 6 Brygada Powietrznodesantowa przeprowadziła sesję egzaminacyjną na uzyskanie i potwierdzenie klasy kwalifikacyjnej.

 
Jest to jedna z form samodoskonalenia zawodowego, które określają poziom wyszkolenia żołnierza. Mogą się o nie ubiegać szeregowi i podoficerowie służący na stanowisku w danej specjalności od co najmniej 2 lat.
 

Żołnierze musieli zaliczyć pisemny test, a następnie sprawdzeniu podlegały ich praktyczne umiejętności z przedmiotów specjalistycznych i ogólnowojskowych.
 
Nawigacja w terenie lesistym, orientacja topograficzna i marsz wytrzymałościowy to tylko kilka z zagadnień zrealizowanych na Pustyni Błędowskiej.
 
 
 
 
 

Tekst i zdjęcia: 6BPD

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych