6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
AKTUALNOŚCI
EDUKACJA WOJSKOWA
03.07.2019
W dniach 10-14 czerwca b.r. odbył się obóz szkolny dla klas o profilu wojskowym z Zespołu Szkół nr 2 z Nowego Sącza. Szkoła ta bierze udział w pilotażowym programie.

 
 
W ramach wyżej wymienionego programu żołnierze 16 bpd przeprowadzili zajęcia między innymi z taktyki, łączności, szkolenia medycznego, strzeleckiego, także inżynieryjno-saperskiego.
 
Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.
 
 
 
 
 
 
 
Tekst: K. Krukowska

Zdjęcia: archiwum 16bpd

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych