6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
Struktura organizacyjna

Obecnie Brygada składa się z:

 • Dowództwa i sztabu Brygady;
 • 6 batalionu dowodzenia;
 • 6 batalionu powietrznodesantowego;
 • 16 batalionu powietrznodesantowego;
 • 18 bielskiego batalionu powietrznodesantowego;
 • 6 batalionu logistycznego;

 

Batalion dowodzenia składa się z:

 • kompanii dowodzenia (dwóch);
 • kompanii rozpoznawczej;
 • kompanii saperów;
 • baterii przeciwlotniczej;
 • plutonu chemicznego;
 • sztabu;
 • kompanii logistycznej;
 • zespół zabezpieczenia medycznego.

Batalion ten zabezpiecza pod względem dowodzenia i kierowania dowództwo i sztab Brygady oraz jeśli to konieczne wspomaga bataliony bojowe specjalistycznymi pododdziałami.
Struktura batalionów powietrznodesantowych jest bardzo zbliżona. Każdy z tych batalionów składa się z: kompanii dowodzenia, 3 kompanii szturmowych, kompanii moździeży, kompanii logistycznej i zespołu zabezpieczenia medycznego.
Brygada jest wspomagana przez batalion logistyczny, który zabezpiecza stany osobowe i zaopatrzenie materiałowe pododdziałów bojowych w czasie walki oraz przygotowania do prowadzenia dostaw drogą powietrzną.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych