6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Współpraca  międzynarodowa  jest  istotnym elementem  w  działalności  6  Brygady  Powietrznodesantowej.  Ma  ona  na  celu  wzbogacenie wiedzy  i  umiejętności  praktycznych  w  szkoleniu bojowym  i  spadochronowym.  Realizowane  jest  to  poprzez  wymianę  doświadczeń, wspólne  szkolenia  i  spotkania  żołnierzy  6 BPD z żołnierzami powietrznodesantowych związków taktycznych  innych  państw.

173 POWIETRZNODESANTOWA BRYGADA GRUPA BOJOWA "SKY SOLDIERS", USAREUR

W 2002 roku 6 Brygada Powietrznodesantowa rozpoczęła współpracę z 173 Powietrznodesantową Brygadową Grupą Bojową (173 Brigade Combat Team Airborne, wtedy 173 Brygadą Powietrznodesantową) USAREUR, stacjonującą w m. Vincenza, we Włoszech, w ramach polsko - amerykańskiej inicjatywy współpracy wojskowej. Współpraca to obejmowała m.in. wspólne szkolenie na szczeblu drużyny, plutonu i kompanii, a także szkolenie indywidualnego żołnierza.

Kolejną formą współpracy był udział w ćwiczeniach "Immediate Response" i " Victory Strike" w latach 2003 i 2004. Programy praktyk w charakterze dublerów na stanowiskach w sztabie oraz w pododdziałach zarówno w 173, jak i 6 Brygadzie zapewniały sprawną integrację i jest owocnym doświadczeniem dla tych jednostek. W marcu 2003, dowódca kompanii, dowódcy plutonów i drużyn z 16 bpd wzięli udział w szkoleniu poligonowym 173 BCT na poligonie w Niemczech.

Kontynuacją tych działań były pod koniec 2006 roku wspólne szkolenia jednostek na poligonie w Nowej Dębie oraz na początku 2007 roku wspólne szkolenie pododdziałów 173 BCT i 6 BPD w m. Hohenfels.

W latach 2007 - 2012 z uwagi na udział części sił 173 BCT w operacjach wojskowych w Afganistanie, wspólna współpraca była ukierunkowana na współdziałanie w ramach ćwiczeń z wojskami w trakcie przygotowywania kolejnych zmian do misji stabilizacyjnych w Afganistanie w bazie sił stacjonujących w miejscowości Hohenfels w Niemczech.

W dniach 3-27.10.2011r na teranie Włoch i Niemiec odbywa się ćwiczenie 173 Powietrznodesantowej Brygadowej Grupy Bojowej (173 BCT) pod kryptonimem „Full Spectrum”. Głównym założeniem szkolenia było przygotowanie spadochroniarzy do działania w czasie konwencjonalnego konfliktu zbrojnego. W ćwiczeniu jedną z części amerykańskiego batalionu była kompania szturmowa z 18 batalionu powietrznodesantowego z Bielska-Białej.

W 2012 roku obie brygady wykonywały zadania w Afganistanie we wschodnim regionie operacji ISAF.

W czasie ćwiczenia wykonano przelot i desantowanie na spadochronach a nastepnie działani taktyczne na ziemi. Polacy załadowali się do amerykańskich samolotów w bazie w Aviano by po dwóch godzinach lotu lądować na spadochronach na zrzutowisko na poligonie w Hohenfels. W czasie ćwiczenia do zrealizowania działania zaplanowano użycie dwóch samolotów C-17 Globemaster i ośmiu C-130 Hercules co pozwoliło na desantowanie ponad 650 żołnierzy 173 BCT wraz ze spadochroniarzami z Bielska. To pierwsza brygadowa operacja powietrznodesantowa zorganizowana przez tę jednostkę od czasu ich bojowego desantu w Iraku w 2003r. Polski udział w tym ćwiczeniu jest kontynuacją wspólnego szkolenia, którego pierwszy etap stanowił udział we wrześniu amerykańskiej kompanii w ćwiczeniu „Dragon-11”.


1 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA (26 i 31 PUŁKI POWIETRZNODESANTOWE), NIEMCY

Od 2001 roku 6BPD rozwija współpracę z 31BPD z Oldenburga w Niemczech. Współpraca ta przybiera formy wizyt obustronnych i planowania udziału w ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych. Cykliczny udział żołnierzy 6 BPD w zawodach spadochronowych w Regensburgu oraz udział w obchodach rocznicowych.


6 Brygada Powietrznodesantowa od lat współpracuje również z 26 Brygada Powietrznodesantową. Z roku na rok kontakty pomiędzy polskimi i niemieckimi spadochroniarzami stają się coraz bardziej intensywne. W latach 2012-2013 odbywały się wymiany szkoleniowe w czasie, której Polacy mieli okazję zapoznać się z systemem i sprzętem desantowym wykorzystywanym w 26 Brygadzie a Niemcy w 6BPD. Polska reprezentacja wzięła także udział z międzynarodowych zawodach w wieloboju spadochronowym. Wspólne szkolenia, możliwość poznania innych rozwiązań w zakresie zrzutów osobowych i towarowych, procedur i szkolenia spadochronowego a także związana z tym wymiana doświadczeń jest jednym z elementów, który pozytywnie wpływa na rozwój wojsk powietrznodesantowych współpracujących krajów.

26 i 31 Brygady Powietrznodesantowe zostały przeformowane w Pułki Spadochronowe i zorganizowane w 1 Brygadę Powietrznodesantową.

KANADYJSKIE SIŁY ZBROJNE
Obecnie  brygada realizuje współpracę z Siłami Zbrojnymi Kanady rokrocznie biorąc udział w ćwiczeniach pod kryptonimem Rafale Blanche i Northern Sapper. W 2011 roku  6 BPD była gospodarzem  wspólnych  ćwiczeń  żołnierzy polskich,  kanadyjskich, litewskich oraz ukraińskich  pod  kryptonimem  MAPLE ARCH-11. Wcześniej w ramach współpracy szkoleniowej kilkukrotnie spadochroniarze brygady wykonywali skoki spadochronowe organizowane przez The Canadian Forces Land Advanced  Warfare  Center  w  Trenton. Kanadyjscy spadochroniarze również kilkukrotnie mieli okazję zapoznać się z polskim systemem szkolenia spadochronowego podczas wykonywania skoków spadochronowych w Krakowie i Bielsku-Białej. W ramach współpracy z Siłami Zbrojnymi Kanady żołnierze 6  BPD  uczestniczyli  w  kursach  szkoleniowych dla  instruktorów zrzutów towarowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych