6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
Patroni Jednostek 6 BPD
Patron 6 BPD
17.12.2015
Gen. Bryg. Stanisław Sosabowski (1892-1967) Nasz Patron urodził się w dniu 8 maja 1892 roku, w Stanisławowie, na Ukrainie. Gdy przyszedł na świat, Polski nie było jeszcze na mapie Europy...
Patron 6 bdow
17.12.2015
Generał Józef Kuropieska urodził się w dniu 25 maja 1904 roku w Jedlni (pow. Kozienice). Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Radomiu, wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty, uzyskując promocję w 1923 roku...
Patron 6 bpd
17.12.2015
Gen. Dyw. Edwin Rozłubirsk „GUSTAW” (1926-1999). Urodził się w dniu 4 maja 1926 roku w Warszawie. W latach 1942-1944 walczył z okupantem hitlerowskim w szeregach podziemnej Gwardii i Armii Ludowej...
Patron 16 bpd
17.12.2015
Gen. Bryg. Marian Zdrzałka, syn Franciszka i Antoniny, urodził się 4 października 1931 roku w miejscowości Przemyślany w województwie lwowskim. Ojciec pracował jako robotnik, matka zajmowała się gospodarstwem domowym...
Patron 18 bpd
17.12.2015
Kpt. Ignacy Gazurek urodził się w dniu 16 marca 1907 roku w Istebnej, koło Cieszyna. Po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w 5 - letnim Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie, uzyskując absolutorium w 1927 roku...
Patron 6 blog
17.12.2015
Ignacy Prądzyński urodził się 20 lipca 1792 roku w Sannikach w Poznańskiem jako syn Stanisława i Marianny z Bronikowskich. Od dzieciństwa wychowywał się w atmosferze kultu ojczyzny i dążeń niepodległościowych. Ojciec Prądzyńskiego aktywnie...


znaleziono: 6 wiadomości na 1 stronach

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych