6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
Charakterystyka

CHARAKTERYSTYKA GARNIZONU KRAKÓW.
 
ZASIĘG TERYTORIALNY
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców granice Garnizonu Kraków terytorialnie obejmują granice administracyjne powiatów/miast: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, chrzanowskiego, gorlickiego, krakowskiego (część) – gminy: Zabierzów (obręb 018 Rząska) oraz z wyłączeniem gmin: Liszki i Czernichów, limanowskiego, m. Kraków (część) z wyłączeniem obrębu 47 Krowodrza, m. Nowy Sącz, m. Tarnów, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, olkuskiego, proszowickiego, tarnowskiego i wielickiego.
Siedzibą Dowódcy Garnizonu jest Dowództwo 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, ul. Wrocławska 21.

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Garnizon Kraków położony jest w centralnej części województwa małopolskiego, na południu obszaru Polski na styku kilku krain geograficznych. Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej na północy, Pogórza Zachodniobeskidzkiego z południa, Kotliny Oświęcimskiej z zachodu i Kotliny Sandomierskiej ze wschodu.
 


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych