6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
Sztandar 6 BPD

Sztandar 6. Brygady Powietrznodesantowej został nadany brygadzie na mocy Postanowienia Prezydenta RP z dnia 16 maja 1994r. Na stronie głównej płata sztandaru, w wieńcach wawrzynu, umieszczona jest liczba „6”, będąca numerem Brygady. Natomiast na stronie odwrotnej płata, w wieńcach umieszczonych pomiędzy ramionami Krzyża Kawalerskiego, znajdują się kolejno następujące symbole:

  •     w górnym prawym rogu (przy drzewcu) – oznaka Rozpoznawcza 6. BPD;
  •     w górnym lewym – Bojowy Znak Spadochronowy 1. SBS;
  •     w dolnym prawym (przy drzewcu) – Złota Odznaka Honorowa ZPS (odznaka fundatora
        sztandaru);
  •     w dolnym lewym – Herb Miasta Krakowa.

Swoje Święto 6 Brygada Powietrznodesantowa obchodzi w dniu 23 września, na pamiątkę historycznego Święta swojej Poprzedniczki 1. SBS (Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 199/MON z 13 października 1997r.).
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych