6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
Pożegnania

ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH

  

Zasady i sposób udziału w uroczystościach pogrzebowych wojskowej asysty honorowej określa CEREMONIAŁ WOJSKOWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. (poz.317).

  

Wojskową asystę honorową wyznacza się do udziału w uroczystościach pogrzebowych zmarłych:

 1.     członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób zasłużonych dla państwa;
 2.     dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
 3.     kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
 4.     kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
 5.     żołnierzy w służbie czynnej;
 6.     byłych żołnierzy zawodowych;
 7.     szczególnie zasłużonych pracowników wojska.

Udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej.

 

Organizator uroczystości występuje do MON (dotyczy osób wymienionych w pkt. 1) lub do Dowódcy Garnizonu (dotyczy osób wymienionych w pkt. 2-7).

 

Komenda Garnizonu Kraków odpowiada za organizację i zabezpieczenie ceremonii pogrzebowej z udziałem wojskowej asysty honorowej w Garnizonie Kraków, obejmującym:

 •     powiat bocheński
 •     powiat brzeski
 •     powiat dąbrowski
 •     powiat chrzanowski
 •     powiat gorlicki
 •     powiat krakowski gminy: Zabierzów (obręb 018 Rząska) z wyłączeniem: Liszki, Czernichów
 •     powiat limanowski
 •     m. Kraków z wyłączeniem obrębu 47 Krowodrza
 •     m. Nowy Sącz
 •     m. Tarnów
 •     powiat miechowski
 •     powiat myślenicki
 •     powiat nowosądecki
 •     powiat olkuski
 •     powiat proszowicki
 •     powiat tarnowski
 •     powiat wielicki

Zasady organizacji uroczystości pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej:

 

Osoba starająca się o asystę wypełnia „Wniosek o udział wojskowej asysty honorowej” (do pobrania na stronie internetowej) i składa go do Komendanta Garnizonu (Rząska, ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków 50 lub tel. fax. 261 13 51 03). Komendant Garnizonu  może zasięgnąć opinii o osobie zmarłej.

 

Decyzję o przydziale wojskowej asysty honorowej oraz o ilości sił i środków zabezpieczających uroczystość podejmuje Komendant Garnizonu.
 
 
Osobą odpowiedzialną za przyjęcie wniosku i organizację ceremonii pogrzebowej jest P. Anna PIOTROWSKA (tel. 261 13 54 41).

Osoba składająca wniosek o wojskową asystę honorową powinna posiadać następujące dokumenty: akt zgonu, dokument potwierdzający, że osoba zmarła była żołnierzem zawodowym (legitymację żołnierza zawodowego, legitymację emeryta, kombatanta). W przypadku odznaczeń państwowych przeznaczonych do niesienia na poduszkach stosowne dokumenty o ich przyznaniu (decyzja lub legitymacja).


Wniosek o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych