6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
OSTATNI PATROL

... ZA SPRAWĘ MOJEJ OJCZYZNY,

W POTRZEBIE KRWI WŁASNEJ ANI ŻYCIA NIE SZCZĘDZIĆ...

POLSKA JEDNOSTKA WOJSKOWA W SIŁACH IMPLEMENTACYJNYCH
W BOŚNI I HERCEGOWINIE (IFOR)

 
 
plutonowy Mieczysław STERNIK -  dowódca załogi, 16 batalion powietrznodesantowy – zginął w dniu 23 lipca 1996r.

Pełnił służbę w składzie I zmiany polskiej jednostki wojskowej na Bałkanach. W czasie patrolu samochód opancerzony BRDM-2, którym dowodził doznał awarii w wyniku czego przewrócił się do przydrożnego rowu. W wyniku tego wypadku doznał poważnych obrażeń ciała, które w konsekwencji spowodowały jego śmierć.
 • w 1996 roku w miejscu zdarzenia ustawiono tablice upamiętniającą tragiczną śmierć plut. Mieczysława Sternika.
 • w dniu 16.10.2009r. w związku z przebudową drogi przeniesiono pomnik do  bazy Camp Butmir w Sarajewie i umieszczono go przy Memory Alley, gdzie obecnie się znajduje.
 • w dniu 19.09.2013r. w koszarach 16 batalionu powietrznodesantowego odsłonięto tablicę z nazwą alei im. kpr. Mieczysława Sternika.

 •    
 
POLSKI KONTYNGENT WOJSKOWY
 W SKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH SIŁ STABILIZACYJNYCH
W REPUBLICE IRAKU

 
kapitan Sławomir Stróżak – dowódca plutonu, 18 bielski batalion desantowo-szturmowy - poległ w dniu 08.05.2004r.
 
Pełnił służbę w składzie II zmiany - wykonywał zadania mandatowe poza bazą w czasie partolu wraz z pododdziałem. W trakcie realizacji zadania bojowego doszło do wybuchu improwizowanego urządzenia wybuchowego (IED) na trasie patrolu. Odniesione obrażenia w wyniku eksplozji spowodowały jego śmierć.
Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Parafii św. Franciszka z Asyżu, Bielsko-Biała-Wapienica, ul. Przy Torach 1.
 • pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski /PPRP – rej.86/2004 – 12.05.2004r./,
 • uhonorowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego /Decyzja nr 273/Pers. Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2004r./,
 • pośmiertnie mianowany do stopnia wojskowego kapitana,
 • decyzją nr 230/MON/PSSS Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2004r. nadano 2 kompanii szturmowej 18 bielskiego batalionu desantowo-szturmowego 6 Brygady Desantowo-Szturmowej imię kpt. Sławomira Gabriela Stróżaka.

 

kapral Sylwester Kutrzyk - kierowca-radiotelefonista, kompania moździerzy, 18 bielski batalion desantowo-szturmowy – poległ w dniu 19.08.2004r.
 
Pełnił służbę w składzie III zmiany - wykonywał zadania mandatowe kierując pojazdem w składzie patrolu jadącym do centrum miasta Al. Hillah, celem wzmocnienia tamtejszego posterunku Policji. W wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez ostrzał irackich rebeliantów, doznał poważnych obrażeń ciała, które w konsekwencji spowodowały jego śmierć.
Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach, ul. Kozielska 120.
 • pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność /PPRP – rej.199/2004 – 20.08.2004r./,
 • pośmiertnie mianowany do stopnia wojskowego kaprala,
 • uhonorowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego w 2005r.
 • w Kościele Garnizonowym w Gliwicach odsłonięto w dniu 13.09.2009r.  tablicę upamiętniająca kpr. ndt. Sylwestra Kutrzyka.
   
kapral Grzegorz Rusinek – celowniczy moździerza, 3 kompania szturmowa, 18 bielski batalion desantowo-szturmowy – poległ w dniu 19.08.2004r.
 
Pełnił służbę w składzie III zmiany - wykonywał zadania mandatowe uczestnicząc
w patrolu jadącym do centrum miasta Al. Hillah, celem wzmocnienia tamtejszego posterunku Policji. W wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez ostrzał irackich rebeliantów, doznał poważnych obrażeń ciała, które w konsekwencji spowodowały jego śmierci.
Pochowany na Cmentarzu Parafialnym Gliwice-Sośnica, ul. Cmentarna.
 • pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność /PPRP – rej.199/2004 – 20.08.2004r./,
 • pośmiertnie mianowany do stopnia wojskowego kaprala,
 • uhonorowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego w 2005r.
 • w Kościele Garnizonowym w Gliwicach odsłonięto w dniu 13.09.2009r.  tablicę upamiętniająca kpr. ndt. Grzegorza Rusinka.
   
porucznik Daniel Różyński – dowódca plutonu szturmowego, kompania szturmowa, 16 batalion powietrznodesantowy – poległ w dniu 12.09.2004r.
 
Pełnił służbę w składzie III zmiany - był dowódcą plutonu sił szybkiego reagowania (QRF), który zabezpieczał i ochraniał patrol saperski usuwający ładunki wybuchowe założone przy drogach lokalnych w pobliżu miejscowości Al Mashru, ok. 30 km na północny wschód od bazy Babilon. Patrol został zaatakowany przez rebeliantów. Zginął w czasie bezpośredniej wymiany ognia kiedy starał się uratować rannych żołnierzy z uszkodzonego pojazdu.
Pochowany na Katolickim Cmentarzu Komunalnym w Brodnicy, ul. gen. Stanisława Maczka.
 • pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność /PPRP – rej.221/2004 – 14.09.2004r./,
 • pośmiertnie mianowany do stopnia porucznika,
 • uhonorowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej /Decyzja nr 61/Pers. Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2005r./,
 • w Kościele Parafialnym p.w. Matki Boskiej Fatimskiej w Brodnicy odsłoniętow dniu 10.09.2011r.  tablicę upamiętniająca por. Daniela Różyńskiego.
 • w dniu 14.03.2013r. Rada Miasta Brodnicy podjeła uchwałę nr XXVIII/252/2013 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na oś. Grażyny w Brodnicy nazwy „ul. Porucznika Daniela Różyńskiego”. Apel o uhonorowanie poległego w Iraku brodniczanina skierowali w dniu 10.09.2011r. do Burmistrza Brodnicy dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej oraz 4 brodnickiego pułku chemicznego. Działania te aktywnie wsparł proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy ks. kan. Gabriel Aronowski.
   
kapral Grzegorz Nosek – kierowca, 6 kompania zaopatrzenia – poległ w dniu 12.09.2004r.
 
Pełnił służbę w składzie III zmiany – uczestniczył w patrolu, którego zadaniem było zabezpieczenie i ochrona patrolu saperskiego usuwającego ładunki wybuchowe założone przy drogach lokalnych w pobliżu miejscowości Al Mashru, ok. 30 km na północny wschód od obozu Babilon. W czasie wykonywania zadania patrol został zaatakowany przez rebeliantów. W wyniku zmasowanego ataku przeciwnika, ranny został dowódca patrolu por. Daniel Różyński. Zginął w czasie bezpośredniej wymiany ognia z rebeliantami, kiedy udzielał pierwszej pomocy medycznej rannemu dowódcy patrolu.
Pochowany na Cmentarzu Parafialnym, Jaworzno-Szczakowa ul. Jaworowa.
 • pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność /PPRP – rej.221/2004 – 14.09.2004r./,
 • pośmiertnie mianowany do stopnia wojskowego kaprala,
 • uhonorowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej /Decyzja nr 61/Pers. Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2005r./,
 • w Kościele Parafialnym w Bukownie odsłonięto w dniu 12.09.2010r.  tablicę upamiętniająca kpr. ndt. Grzegorza Noska.
   
  POLSKI KONTYNGENT WOJSKOWY
W ISLAMSKIEJ REPUBLICE AFGANISTANU

 
starszy kapral Szymon Słowik – dowódca drużyny, 2 kompania szturmowa, 16 batalion powietrznodesantowy - poległ w dniu 26.02.2008r.
 
Pełnił służbę w składzie II zmiany - wraz z innymi żołnierzami wykonywał patrol, uczestnicząc w akcji humanitarnej „Zimowy Wiatr”. Akcja ta miała na celu dostarczenie ludności afgańskiej lekarstw, żywności i odzieży zimowej. Pod pojazdem, w którym znajdował się doszło do wybuchu miny pułapki (improwizowane urządzenie wybuchowe - IED). W wyniku eksplozji
doznał poważnych obrażeń ciała, które w konsekwencji spowodowały jego śmierć.Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Żabnicy.
 • pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego /PPRP – rej.28/2008 – 28.02.2008r./,
 • pośmiertnie mianowany do stopnia wojskowego starszego kaprala /Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 269/Kadr/,
 • uhonorowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej /Decyzja nr 1047/Pers. Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2008r./,
 • w Kościele Parafialnym w Żabnicy odsłonięto w dniu 10.03.2012r.  tablicę upamiętniająca st. kpr. Szymona Słowika.
   
porucznik Robert Marczewski – dowódca plutonu, 6 batalion desantowo-szturmowy - poległ w dniu 21.06.2008r.
 
Pełnił służbę w składzie III zmiany - wykonywał wraz z innymi żołnierzami patrol bojowy w strefie odpowiedzialności zgrupowania. W trakcie patrolu m. Otukhel, ok. 40 km od bazy Wazi-Khwa doszło do eksplozji miny pułapki pod pojazdem w którym się znajdował. Odniesione obrażenia w wyniku wybuchu miny pułapki spowodowały jego śmierć.
Pochowany na Cmentarzu Komunalnym, Wrocław- Osobowice, ul. Osobowicka 59.
 • pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego /PPRP – rej.118/2008 – 25.06.2008r./,
 • pośmiertnie mianowany do stopnia wojskowego porucznika /Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 915/Kadr /,
 • uhonorowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej /Decyzja nr 1047/Pers. Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2008r./.
   
kapral Artur Pyc – kierowca, 1 kompania szturmowa, 18 bielski batalion desantowo-szturmowy - zmarł w dniu 08.09.2009r.
 
Pełnił służbę w składzie V zmiany – w dniu 22.05.2009r. kierując pojazdem uczestniczył wraz z innymi żołnierzami w patrolu na drodze Kabul – Kandahar. W okolicach miejscowości Qarabagh przy pojaździe, w którym się znajdował doszło do eksplozji miny pułapki. W wyniku wybuchu ładunku wybuchowego doznał poważnych i rozległych obrażeń ciała. Został przewieziony z Afganistanu poprzez amerykańską bazę w Ramstein /Niemcy/ do Polski. Zmarł w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.
Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Rejowcu ul. Dąbrowskiego.
 • pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego /PPRP – rej.307/2009 – 10.09.2009r./,
 • pośmiertnie mianowany do stopnia wojskowego kaprala /Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 1379/Kadr z dnia 10.09.2009r./,
 • Prezydent RP nadał pośmiertnie Gwiazdę Afganistanu /PPRP – nr 308/09 – 10.09.2009r./,
 • uhonorowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego /Decyzja nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 sierpnia 2010r./.
   
kapral Piotr Marciniak – strzelec, 2 kompania szturmowa, 16 batalion powietrznodesantowy - poległ w dniu 10.09.2009r.
 
Pełnił służbę w składzie V zmiany – wykonywał zadania mandatowe w składzie pododdziału wydzielonego do sił szybkiego reagowania (QRF) z bazy Four Corners. Pododdział ten udzielał wsparcia żołnierzom amerykańskim i afgańskim zaatakowanym przez grupy rebelianckie w dystrykcie Andar. Zginął w czasie bezpośredniej wymiany ognia z przeciwnikiem w wyniku odniesionych ran postrzałowych.
Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
 • pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego /PPRP – rej.313/2009 – 11.09.2009r./,
 • pośmiertnie mianowany do stopnia wojskowego kaprala /Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 1399/Kadr z dnia 15.09.2009r./,
 • Prezydent RP nadał pośmiertnie Gwiazdę Iraku /PPRP – nr 314/09 – 11.09.2009r./,
 • Prezydent RP nadał pośmiertnie Gwiazdę Afganistanu /PPRP – nr 315/09 – 11.09.2009r./,
 • uhonorowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego /Decyzja nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 sierpnia 2010r./.
   

 

  

 

  "Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów,

 Ale umiera tylko dla Polski".


Generał broni Stanisław Maczek (1892–1994)

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych