6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
Zasady naboru i kryteria kwalifikacji
WYMAGANIA
 

Jednostki wojskowe 6 Brygady Powietrznodesantowej prowadzą nabór na stanowiska spośród:

 

 • żołnierzy w służbie czynnej;
 • żołnierzy rezerwy;
 • funkcjonariuszy innych służb mundurowych.
 

Minimalne wymagania dla kandydatów do służby w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej:

 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • zdolność do służby w jednostkach desantowo – szturmowych lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie stosownych badań
 • udział w kwalifikacjach. Kwalifikacji podlegają wszyscy kandydaci do objęcia stanowisk w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej, za wyjątkiem żołnierzy zawodowych, którzy podlegają ocenie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i wyników osiąganych w dotychczasowej służbie (ocena z rocznego egzaminu ze sprawności fizycznej oraz opinii służbowych). 
 
Ponadto:
 

Dla kandydatów do korpusu oficerów zawodowych:

 

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • stopień wojskowy co najmniej podporucznika (równorzędny), a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia w korpusie oficerów rezerwy.
 

Dla kandydatów do korpusu podoficerów zawodowych:

 

 • posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • posiadanie stopnia wojskowego równego lub bezpośrednio niższego od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia podoficera rezerwy. Istnieje również możliwość powołania żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

 

Dla kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych:

 

 • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych