6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
Sprawdzian sprawności fizycznej
Sprawdzian kwalifikacyjny sprawności fizycznej jest sprawdzianem wstępnym, prowadzonym w celu określenia poziomu sprawności fizycznej kandydatów. Sprawdzianowi podlega każdy kandydat, ubiegający się o zakwalifikowanie na stanowisko w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej, bez względu na wiek i płeć. Wyjątek stanowią żołnierze służby przygotowawczej i żołnierze zawodowi, którzy zaliczyli sprawdzian ze sprawności fizycznej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem kwalifikacji i posiadają zaświadczenie potwierdzające uzyskanie średniej oceny nie niższej niż 4,3.
 
Sprawdzian prowadzony jest w ciągu jednego dnia. W skład sprawdzianu wchodzą następujące konkurencje:
 

I. MĘŻCZYŹNI:

 • Marszobieg na 3000 m.;
 • Podciąganie się na drążku wysokim lub uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce;
 • Bieg zygzakiem „koperta” lub bieg wahadłowy 10 x 10 m.
 

II. KOBIETY:

 • Marszobieg na 3000 m.,
 • Podciąganie się na drążku wysokim lub uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce,
 • Bieg zygzakiem „koperta” lub bieg wahadłowy 10 x 10 m.
 
 
Kolejność prowadzenia poszczególnych konkurencji ustala organizator.
 

Dla celów sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej ustala się podział na następujące grupy wiekowe:

 • grupa I - do 25 lat
 • grupa II - 26-30 lat
 • grupa III - 31-35 lat
 • grupa IV - 36-40 lat
 • grupa V - 41 - 45 lat
 • grupa VI - 45 - 50 lat
 • grupa VII - 51 - 55 lat
 • grupa VIII - powyżej 55 lat
 

Przynależność kandydata do danej grupy wiekowej ustala przez odjęcie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian, roku urodzenia kandydata. Każdy kandydat zalicza ćwiczenie zgodnie z normami przewidzianymi dla poszczególnych konkurencji oraz grup wiekowych. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu kwalifikacji jest uzyskanie średniej oceny co najmniej 4,3 z egzaminu ze sprawności fizycznej (np. dwie oceny dobre i jedna bardzo dobra lub dwie oceny bardzo dobre i jedna ocena dostateczna).

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych