6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
Terminy kwalifikacji w 2019r.

TERMINY KWALIFIKACJI DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
NA 2019 ROK
W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ
 

JW.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

6bdow Kraków

15, 29 12, 26 12, 26 9, 30 14, 28 11, 25 11 20 3, 17 8, 22 5, 19 3, 17

6bpd Gliwice

16, 23 13, 20 13, 20 10, 17 15, 22 12, 19 3, 17  7, 21 11, 18 16, 23 13, 20 4, 11

16bpd Kraków

8, 22 12 12 9 14, 28 11 23 13 10, 24 8 12 10

18bpd Bielsko Biała

10, 17 7, 21 7, 21 4, 18 9, 23 6, 27 4, 25 8, 29 5, 19 3, 17 7, 21 5, 19

6blog Kraków

9 6 6 10 8 5  3 28 4 9 13 11

 

 

 

ADRES

NAZWA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

TELEFON

30-901 Kraków,
ul. Wrocławska 21

DOWÓDZTWO
6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ

261 13 48 38
261 13  48 69
FAX 261 13 44 06

30-901 Kraków,
ul. Ułanów 43

6 batalion dowodzenia

261 13 56 52
261 13 55 38
261 13 55 37
FAX 261 13 55 41

44-121 Gliwice,
ul. gen. Andersa 47

6 batalion powietrznodesantowy

261 11 17 26
261 11 17 18
FAX 261 11 17 20

30-901 Kraków,
ul. Wrocławska 82

16 batalion powietrznodesantowy

261 13 46 02
261 13 45 51
FAX 261 13 47 03

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Bardowskiego 3

18 batalion powietrznodesantowy

261 12 34 32
261 12 32 41
FAX 261 12 33 25

30-901 Kraków,
ul. Głowackiego 11

6 batalion logistyczny

261 13 44 66
261 13 40 22
FAX 261 13 44 06
FAX 261 13 40 94

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych